مشاوره مدیریت مالی (Financial management)


هدف اصلي يك واحد تجاري را می‌توان حداکثر كردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. اين هدف را می‌توان به شکل حداکثر کردن ثروت بيان نمود. با اين ديدگاه، بجاي تمرکز مستقيم بر روي سود، ارزش جاري بنگاه مورد تأکید قرار می‌گیرد. طبیعتاً بين ارزش فعلي بنگاه و ارزش آن در بلندمدت ارتباط وجود دارد. اگر پیش‌بینی شود که ارزش آينده بنگاه بالاست، ارزش جاري آن نيز بالا خواهد بود زيرا در مديريت مالي ارزش هر دارائي سرمایه‌ای برابر ارزش فعلي وجوهي است كه آن دارائي نصيب صاحبش خواهد كرد.

 بنابراین هدف اصلي مديريت مالي حداکثر کردن ثروت صاحبان سهام است.

 مدير مالي در راستاي هدف اصلي مديريت مالي، آن هدف را به هدف‌های آنی‌تر و سهل‌الوصول‌تر ترجمه می‌کند. بر اين اساس وظايف مدير مالي از دو ديدگاه قابل‌بررسی است:

 

 وظايف مدير مالي از ديدگاه نقدينگي و سودآوری.
 •  پیش‌بینی جريان نقدي
 • تأمین منابع مالي
 • اداره جريان منابع مالي داخلي.
 • کنترل هزينه
 • قیمت‌گذاری
 • پیش‌بینی سود
 • اندازه‌گیری بازده موردنظر
 
وظايف مدير مالي از ديدگاه آنچه بايد اداره گردد.

 •  مديريت دارائی‌ها
 • مديريت منابع مالي

 

به‌طورکلی، مدير مالي اولاً به‌عنوان يكي از تصمیم‌گیرندگان واحدهاي اقتصادي در گروه مديران شركت براي حداكثر ساختن سود مشاركت دارد و ثانیاً به‌عنوان كارشناس مسائل مالي مديريت مالي واحد تجاري را به عهده می‌گیرد.

 

 خدمات تیم مشاوران سمین در حوزه مشاوره و آموزش مدیریت مالی و بودجه‌بندی :

 

 • مشاوره و اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک مالی {اعلام ورشکستی، انحلال، ادغام، تملک، ... }
 • مشاوره و اجرای بودجه‌بندی
 • حسابرسی تخصصی در حوزه سوءاستفاده و کلاه‌برداری مالی
 • مشاوره در خرید برنامه‌های مالی و حسابداری
 • مشاوره در حوزه حسابرسی دفاتر رسمی و مالیات

Financial Management

Financial Management refers to the efficient management of funds, and its main objective is maximizing shareholder's wealth. Financial managers are responsible to accomplish the objectives of the organization and their duties deals with two perspectives inscluding:

 1. Perspective of liquidity and profitability
 2. Perspective of what is to be governed

Samin Professional accountants offer some services, such as finance and accounting consulting, providing investment and financial management advice, auditing, providing business valuation services, design and handling information systems, and preparing tax returns. In addition, Samin accounting experts offer financial strategies, and set up computer accounting and auditing information systems.

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top