برگزارى سى امين كنفرانس " به زندگى چشمك بزن "


سى امين كنفرانس " به زندگى چشمك بزن " در تاريخ ٢٧ مهر ١٣٩٦ و در سالن همايشهاى شهردارى منطقه هجده تهران برگزار گرديد. 
دكتر حسين ناصرى اينبار سخنران همايشى بود با مخاطبان بسيار خاص و متفاوت .
بله ، اينبار كودكان كار تهران و حومه مخاطبان كنفرانس " به زندگى چشمك بزن " بودند و از محتواى انگيزشى ، عبرت آموز و سراسر اميد آن بهره بردند .
دكتر حسين ناصرى كمافى السابق با وصف زندگينامه نيك هاليك ، اولين فضانورد خصوصى جهان و همينطور مشروح زندگى خودشان به نكات مهمى در مورد تلاش تا موفقيت اشاره نمودند و با شبيه سازى زندگى اين كودكان بزرگ به زندگى موفقان جهان ، اميد را در آن عزيزان احيا نموده و درباره انگيزه زندگى كردن و زندگى دادن با آنها به بحث و گفتگو پرداختند .
مجموعه خيريه " قلب سفيد " به مديريت " سركار خانم زهرا حسينى " برگزار كننده اين همايش سراسر عشق و زندگى بودند .
دكتر حسين ناصرى مبتكر دانش جديد مديريت جهان ، مدير ماجراجو درباره اين همايش به چند نكته اشاره نمودند كه در ذيل به برخى از آنها ميپردازيم : 
مخاطبان امروز من بسيار خاص و متفاوت بودند و سخنرانى براى آنها بسيار دشوار بود . روح بزرگ اين مردان و زنان كوچك به من درس بزرگى داد و براى چندمين بار به من كوچكى ام را يادآور شد .
آنها با دستان كوچك و با قلب بزرگشان كاسبى ميكنند و با عشق نان آور خانواده شان هستند .
اين نازنينان فروشنده هاى بزرگى هستند كه قطعا در آينده از آنها بيشتر خواهيم شنيد .
درود بر بزرگى كودكان كار و درود بر خانم زهرا حسينى بزرگوار كه اين جمع بزرگ را سرپرستى و هدايت ميكنند .

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top