آغاز دورکاری اجباری، کارمندان شرکت را از کرونا مصون نگه میداریم

در اين ميان اما فقط دانش آموزان و دانشجويان فعلا تا حدي از ويروس كرونا در امان باقي مانده اند و اقشار ديگري نظير كارمندان كه بايد همچنان به سر كار بروند، با مشكل مواجه هستند؛ مشكلي كه البته به لطف «دوركاري» در برخي شركت ها قابل حل است. با بيشتر شدن تعداد مبتلايان به ويروس كرونا در كشور، بسياري از شركت ها اعلام كرده اند به طور موقت به دوركاري روي آورده اند تا به كارمندان خود اين اجازه را دهند تا در محيطي امن تر به كار خود مشغول باشند. دوركاري اما مشكلات خاص خودش را دارد و تبديل شدن فرايند كاري يك شركت به اين مقوله بدون ايراد نيست؛ اما از طرفي اين مشكلات حل شدني هستند.    «مصطفي اميري» مديرعامل زرين پال كه اخيرا تصميم مهم دوركاري براي شركت شان را گرفته در گفتگو با ديجياتو اذعان دارد كه شركت هاي فناورانه در راه تبديل شدن فرايند كاري شان به يك پروسه دور كاري راحت تر هستند: «شركت هاي فناوري محور با استفاده از زيرساخت هاي خود مي توانند دوركاري را بهتر پياده سازي كنند ولي شركت هاي سنتي ابزارهايشان به آنها اجازه نمي دهد كه بتوانند به طور كامل و درست دوركاري را انجام دهند. اما يك شركت استارتاپي كه زيرساخت دوركاري در آن فراهم شده باشد مي تواند با يك ديوايس و يك اينترنت كار خودش را انجام دهد.» او مي گويد آنها در زرين پال اين تلاش را كرده اند تا اعضاي تمامي تيم ها بتوانند محيط كار خود را به راحتي در هر جايي و با استفاده از بستر اينترنت ايجاد نمايند. اميري تاكيد دارد كه دوركاري اما فرهنگي مي خواهد كه رسيدن به آن زمان مي طلبد و در پاسخ به اين سوال كه اين فرهنگ چطور شكل مي گيرد، به ديجياتو مي گويد آموزش اين موضوع كار وقت گيري است: «ما در شركت خودمان هم كه اين دوركاري را آغاز كرديم و قصد داريم چند روزي با اين منوال پيش برويم؛ با مشكلات ريز و درشتي مواجه شديم چرا كه اساسا از ابتدا با اين فرهنگ شركت را جلو نبرديم. يقينا ساير تيم ها نيز در ابتدا با مشكلات ريزي مواجه خواهند شد و اين موضوع بسته به توانايي زيرساخت و مديريت تيم دارد ولي بايد گفت مشكلات از جنسي نيستند كه سيستم را مختل كنند و حل نشدني باشند ولي طبيعتا ميزاني از كيفيت كار، بخصوص در ابتداي كار كمتر مي شود.» اميري مي گويد در تجربه اول دور كاري شركت شان پي به اين مساله برده اند كه برخي از اتفاقاتي كه پيش تر رو در رو و در ادبيات شفاهي رخ مي داده حالا به شكل ديگري بايد رد و بدل شود: «نوشتن يك گزارش و رخدادهايي كه براي روند كاري پيش آمده چيزي نيست كه نيروهاي كاري به آن عادت كرده باشند و مساله كتبي نوشتن اين موضوعات و كتبي حل كردن اين موارد، اين مساله احتياج به تغيير رويكرد و آموزش در شركت دارد و حل شدني است.»  اميري باور دارد كه دوركاري در شركت هاي با جمعيت كمتر بهتر جواب مي دهد اما تاكيد مي كند كه در شرايط حال حاضر اين موضوع را بهتر است كه تمامي شركت ها رعايت كنند. او درباره راندمان كاري نيروها و احتمال كم كار شدن آنها در شرايط دوركاري نيز به ديجياتو مي گويد: «در شرايط فعلي اگر اين بار سنگين اياب و ذهاب در شهري كه ويروس در آن شيوع پيدا كرده را از دوش نيروها برداريد و همچنين با كاهش استرس نيروها، احتمال اينكه راندمان كار آنها بالاتر برود خيلي بيشتر است تا اينكه به كم كاري بيفتند. در واقع معتقدم كه خروجي نيروها بيشتر از آنچه توقع داريم مي شود و البته در اين ميان در يك تيم حتما چند نيرو هم راندمان پايين تري پيدا خواهند كرد ولي خروجي مجموعه به طور كلي مي تواند بهتر باشد.» به گفته اميري يك سري زيرساخت ها در شركت آنها كه اخيرا قرار است چند روز به دوركاري تبديل شود، قابل انتقال نبودند و حجم عمليات اين تغيير روند كار به دور كاري كمي بيش از حد انتظار آنها بوده ولي معتقد است در نهايت با پشتكار و تلاش مي توان به اين مشكلات فائق آمد: «اين چرخ بايد بچرخد تا ديد نتيجه دقيقا چه خواهد شد ولي دوركاري هم يك مدل بومي براي خودش مي خواهد كه قطعا مي توان آن را پيدا كرد.» وجود يك هماهنگ كننده تيم براي دوركاري لازم استاما شركتي كه سال هاست در زمينه دوركاري فعاليت داشته و از ابتداي امر روند كاري خود را به همين صورت انجام داده چه رويكردي در برابر دوركاري دارد؟ «سبحان خوش سيرت» هم موسس «ملك رادار» با اذعان اين مساله كه ملك رادار از همان بدو شروع كار با سيستم دوركاري پيش آمده از تجربيات خود در اين زمينه مي گويد. او با ذكر اين نكته كه دوركاري يك فرهنگ موفق سازماني است و بايد براي رسيدن به آن تلاش كرد و با يك سري واقعيات جديد و مدرن آشنا شد، به ديجياتو مي گويد: «سيستم دوركاري ما هم در طي سه سال پخته شده و كار يكي دو روز نبوده، براي ريموت كار كردن يا همان دوركاري بايد به كسب و كار نگريست و ديد كه كل فرايند كسب و كار تا چه حد مي توان به صورت دوركاري انجام شود و آيا بخشي از مجموعه قابليت دوركاري دارد يا كل مجموعه؟ با طرح اين پرسش ها و رسيدن به پاسخ صحيح آنها مي توان برنامه ريزي بهتري براي دوركاري داشت.» خوش سيرت باور دارد كه تصميم ناگهاني براي آغاز دور كاري قطعا مشكلاتي به همراه خواهد داشت چرا كه قرار است تمامي نيروهايي كه هر روز همديگر را مي ديند به طور ديگري با هم تعامل داشته باشند. او همچنين معتقد است ابعاد يك شركت در موفق ظاهر شدن الگوي دوركاري در آن شركت نيز بي تاثير نيست و هرچه با مقياس كوچكتري همراه باشيم، دوركاري راحت تر است.
 مدير ماركتينگ ملك رادار با اشاره به تيم نزديك ۵۰ نفره خودشان در ملك رادار مي گويد كه آنها تمام و كمال به صورت دوركاري با هم تعامل دارند و اين الگو را در طي سال ها آزمون و خطا به دست آورده اند: «اساسا شركت هايي كه توليد محصول فيزيكي، محوريت فعاليت آنها نيست و زيرساخت فناورانه دارند بسيار راحت تر با دوركاري كنار مي آيند و در برخي شركت هاي سنتي متاسفانه امكان دوركاري وجود ندارد چرا كه بحث توليد يك محصول فيزيكي مطرح است.» خوش سيرت پيچيدگي هاي دوركاري را قابل حل مي داند ولي آن را زمان بر معرفي مي كند. او اما در برابر اين پرسش كه در وضعيت كنوني برخي شركت ها به طور موقت به خاطر ويروس كرونا به دوركاري روي آورده اند تكليفشان چيست به ديجياتو مي گويد: «مطمئنا دوركاري به صورت موقت هم اجرا شدني است اما بايد يك سري مسائل را در نظر گرفت تا فرايند به مشكل نخورد. در اين شرايط موقت بايد در هر تيمي يك مسئول هماهنگ كننده وجود داشته باشد كه در ماموريت ها و وظايف محوله اش موضوع جديدي تعريف شود تحت نام هماهنگي بين تمام اعضاي آن تيم. اين وظيفه بسيار مهم است و معمولا بايد خود مدير تيم آن را بر عهده بگيرد و در اين ميان HR شركت (منابع انساني) نيز مي تواند نقش بسزايي در تعيين شخص هماهنگ كننده و نحوه ارتباط او با ديگر اعضاي تيم داشته باشد
خوش سيرت باور دارد كه در شرايط فعلي بهتر است كه تمامي تيم هاي استارتاپي كه تازه قصد فعاليت و شكل گيري دارند روي موضوع دوركاري از ابتدا كار كنند و آن را جزو سرلوحه هاي خود قرار دهند چرا كه اين كار مي تواند جدا از حل و فصل يك سري مشكلات مقطعي نظير مقابله با كرونا؛ فوايد ديگري نيز داشته باشد: «كم شدن هزينه هاي جاري شركت بخصوص در مناطقي مانند تهران كه اين هزينه ها سرسام آور است، از جمله مزاياي بزرگ دوركاري است و هزينه ها را نزديك به چهل پنجاه درصد كاهش خواهد داد.» جان انسان ها مساله اي نيست ك درباره اش درنگ كنيم«نيما اشرف زاده» مدير ماركتينگ «شيپور» نيز اذعان دارد با وجود اينكه محيط شركت آنها براي كارمندان ايمن سازي شده است ولي بازهم استرسي بر نيروها حاكم است و از همين رو تاكيد مي كند كه دوركاري در شرايط كنوني يك امر ضروري براي تيم ها است تا جو رواني متشنج تيم ها را كنترل كنند. او مي گويد دوركاري در دنيا و در شركت هاي دنيا بسيار رايج است و اين فرهنگ در ايران غريب مانده، در حالي كه داشتن تيم هاي دور كار مزاياي زيادي دارد: «اينكه يك نيرو در داخل مجموعه نباشد خودش كاستن هزينه است؛ اساسا فضايي كه يك نفر اشغال مي كند خودش يك هزينه است.» اشرف زاده باور دارد كه تيم هاي استارتاپي ذره ذره بزرگ مي شوند و زماني كه نيروهايشان بيشتر شد نياز به تغيير دفتر دارند كه همين مساله تعطيلي چند روزه را براي تيم به همراه مي آورد كه در اكوسيستم استارتاپي بسيار خطرناك است. او در برابر اين پرسش كه آيا امكان تغيير ناگهاني سيستم اداري يك تيم به دوركاري امكان پذير است يا خير به ديجياتو مي گويد: «كار سختي است ولي چه بهتر كه از امروز به صورت توفيق اجباري به سمت تحقق اين موضوع برويم چرا كه هيچ وقت براي دستيابي به موضوعات جديد دير نيست.»  مدير ماركتينگ شيپور در مورد مقطعي بودن دوركاري براي دوراني كه استرس ويروس كرونا در مردم پيش آمده مي گويد: «اين دور كاري مقطعي براي آرامش ذهني جامعه و نيروها صد در صد لازم است. مهم ترين نكته سلامت انسان ها است كه نبايد با آن شوخي كرد. حتما مقطعي بودن اين موضوع و ناگهاني تغيير جهت دادن روند كاري شركت مشكلاتي به همراه دارد ولي تمام اين مشكلات حل شدني هستند و اكوسيستم استارتاپي كشور كه يك اكوسيستم پويا است؛ مي تواند با آنها دست و پنجه نرم كند و برايشان راه حلي بيابد. ضمن اينكه همكاري و گرفتن مشورت و كمك از ديگر تيم ها در اين زمينه مي تواند بسيار چاره ساز باشد.» اشرف زاده با اشاره به برخي نيازهاي لازم براي دوركاري مي گويد كه شركت ها و مديران آنها بايد اين زيرساخت ها را فراهم بياورند و ايمان داشته باشند كه هزينه هاي فراهم كردن اين موارد جبران خواهد شد. او درباره اين موضوع كه آيا شركت هاي سنتي مي توانند به صورت دوركاري سيستم خود را مديريت نمايند به ديجياتو مي گويد: «مديريت يك شركت سنتي به صورت دوركاري امر سخت تري است چرا كه مديران اين مجموعه ها معمولا بايد چهره به چهره با نيروها صحبت كنند و عادات سنتي دارند. اتوماسيون اداري اين مراكز نيز معمولا از داخل شركت دسترسي پذير است كه براي دوركاري بايد اين موضوع توسط سرور مجازي بايد حل شود تا يك مدير در ماشين خود هم بتواند كارهاي خود را انجام دهد.» اشرف زاده باور دارد تفاوت هاي رفتاري كاري نيروها و عادات آنها چالش سختي است كه دوركاري در پي دارد ولي بايد به اين موضوع وارد شد تا بتوان مشكلاتش را حس كرد و آنها را شناخت و برايش حل مساله آورد. او اميدوار است كه مساله دوركاري لااقل در اكوسيستم استارتاپي كشور كه كاملا پتانسيل اين زمينه را دارد، شدني شود و آينده متفاوتي براي اين شركت ها رقم بخورد. 

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top