دريافت نشان شهرت برند اتحاديه اروپا براى دومين سال متوالى

پنجشنبه شانزدهم فوريه دوهزاروهفده ، كاخ مطرح شونبرون در وين ، ميزبان حدود صد شركت برتر ايرانى و اروپايى بود ، جهت برگزارى مراسم اهداى نشان و گواهينامه '' شهرت برند اروپا '' .

در اين مراسم علاوه بر سه مقام عالى رتبه كشور اتريش ، سه سخنران ايرانى به ايراد سخنرانى پرداخت :

دكتر عظيم فضلى پور نماينده اتحاديه اروپا و نماينده انحصارى سازمان اى بى سى ال اروپا ، دكتر شباهنگى ، معاون بين الملل بانك صادرات ايران و دكتر حسين ناصرى ، محقق ، پژوهنده و مشاور ارشد مديريت .

 

دكتر حسين ناصرى در اين مراسم از دانش جديد مديريت جهان '' مدير ماجراجو '' رونمايى كرده و از مزاياى نهادينه شدن "هنر مديريت" در مديران سخن گفت .

ايشان خارج شدن مديران از باكس طراحى شده توسط خودشان و ترك نمودن ميز و صندلى زندان وارشان را شرط اول پرواز و توسعه دانستند و بر اين نكته تاكيد داشتند كه با بكارگيرى تكنيكهاى جديد و خاص " مدير ماجراجو " و بكارگيرى سمت راست مغز ميتوان در زمان كم به انتهاى پيشرفت دست پيدا كرد و موفق شد .

 

دكتر حسين ناصرى يكشنبه وين را بسمت تهران ترك كرده و روز دوشنبه در كنفرانس بزرگ سينرژى در تهران كه با همكارى سازمان سينرژى روسيه برگزار ميگردد به ايراد سخنرانى خواهند پرداخت .


Receiving European Union Brand Reputation Award for the Second Time

Vienna was a host to 40 Iranian and European companies on February 17,2017

 

The brand reputation award ceremony was held at the well-known Schonberunn palace on February 17,2017 and the participants were almost 100 top Iranian and European brands.

In the mentioned ceremony, three prominent and superior Austrian governors had speeches.

Dr Azim Fazli Pour, the representative of European Union and ebc*l, Dr Shabahangi, international deputy of Saderat Bank, Dr Hossein Naseri 

 ( the researcher and superior management consultant)

Dr Hossein Naseri presented the adventurer manager idea and discussed the internalization of Management art and skill in the managers' brain 

He asserted that managers should avoid routinization and leave their private desks to gain success and also they should learn adventurer manager techniques to activate their right hemisphere to become prosperous

Dr Hossein Naseri will leave Vienna and return to Tehran on Monday, in order to present his brillian idea in Synergy Conference and start his cooperation with the Russian Synergy Organization
Profile
Full Name
Email Or phone number
Secure Code

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top