‎دكتر حسين ناصرى ماجراجوی ایرانی و مبتکر طرح مدیر ماجراجو در جهان ، سفير محيط زيست ايران در قطب شمال

بیست و دو سفير از كشورهاى مختلف ، وزرا و مسئولين لشگرى و كشورى و هنرمندان بزرگ كشور از ديگر ميهمانان سازمان محيط زيست و خانم ابتكار بودند كه در انتها مراسم با كاشت حدود دويست اصله درخت با يادها و نشانهاى مختلف ، براى داوود رشيدى ، آقاى كيارستمى ، شهداى آتش نشان و بيست دو كشور شركت كننده در مراسم و ... به پايان رسيد.

دكتر نوبختى و جشنواره فيلم سبز نيز از ديگر ميزبانان اين مراسم بودند .

دكتر حسين ناصرى در چند نشست جداگانه از جمله مذاكره با سركار خانم ابتكار رياست سازمان محيط زيست ايران و معاون رئيس جمهور درباره اعطاى لقب " سفير محيط زيست ايران در قطب شمال " به بحث و گفتگو پرداخته و به نتايج قابل توجه اى دست يافتند.

دكتر حسين ناصرى بعنوان مبتكر دانش جديد مديريت جهان " مدير ماجراجو " براى اولين بار در تاريخ جهان بيزينس كنفرانس معظم و قابل توجهى را در عمق يخهاى قطب شمال برگزار خواهند كرد .

ذوب شدن يخهاى قطبى ، گازهاى گلخانه اى ، انقراض حيوانات قطبى ، گرم شدن زمين ، كمبود جهانى آب و ... از جمله فعاليتهاى دكتر حسين ناصرى در قطب شمال ميباشد

 

The Iranian Environment Ambassador, Dr.Hossein Naseri, in the North Pole

Hossein Naseri, the innovator of the modern management idea " Adventurer Manager", was invited by the department of environment, Ms. Masoumeh Ebtekar and the environmental protection organization authorities

Twenty two ambassadors of different countries, a group of ministers, the popular actors and artists were invited by Ms. Ebtekar and the department of environment as well. At the end, approximately 200 trees were planted in the memory of great people such as Davoud Rashidi, Kia Rostami, the heroic firefighters, and the representative of the countries

Dr. Nobakhti and Iran International Green Film Festival were also the organizers of the mentioned conference

Dr. Hossein Naseri had some meetings including the negotiation with Ms. Ebtekar, the head of the Environmental Protection Organization and the vice president of Iran, about naming Dr. Naseri as "Iran ambassador of environment" in the North Pole

The further meetings will be held on the next sunday

Dr. Hossein Naseri as the innovator of the adventurer manager idea is going to arrange an awesome and amazing business conference in the glaciers of North Pole for the first time in the world.

It is significant to note that the issues such as melting of glaciers, greenhouse gases, and water shortage, etc. are considered by Dr. Naseri in the North Pole

 Profile
Full Name
Email Or phone number
Secure Code

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top