تنگه حيرت انگيز شيزر مقصد جديد تيم "مدير ماجراجو"

‎در سکوتی که حکم فرماست تنها صدای گذر آب از میان

‎رودخانه و موسیقی آبشارهایش به گوش می رسد. گه گاهی وزش باد برگ های درختان را تکان می دهد و بارقه های خورشید از میانشان بر زمین می تابند و صورتمان را نوازش می کنند. صخره هایی که از دو سو احاطه مان کرده اند چیره دستی نقاش طبیعت را به رخمان می کشند و شگفتی خلقت را به یادمان می آورند.

‎اینها نشانه هایی از مکانی در آن سوی مرزها نیست بلکه مقصدی در غرب کشور عزیزمان ایران چنین ویژگی هایی را در خود جای داده است و علاقه مندان زیادی را به سوی خود می کشاند.

‎راهی استان لرستان هستیم تا بهشتی گمشده را برایتان به تصویر بکشیم؛ بهشت گمشده ای که تنگه شیرِز نام دارد.

ماجراجويان جوان ايرانى در قالب تيم " مدير ماجراجو " از طريق راهى شگفت انگيز و سحرآميز ، در تنگه شگرف شيزر لرستان به ماجراجويى پرداختند .

دكترحسين ناصرى مبتكر دانش جديد مديريت در جهان " مدير ماجراجو " طى تقديرنامه اى از ماجراجويان جوانِ فاتح تنگه شيزر تقدير و تشكر كردند .

پرش از ارتفاع ١٥هزار پايى در منطقه زيباكنار در ارديبهشت ماه ٩٦ ماجراجويى ديگر تيم " مدير ماجراجو " مى باشد .Adventurer Manager Team at Shizer Canyon

The amazing canyon and valley named Shizer was the destination of the adventurer manager team in Ordibehesh 1396.

The rhythm of water sound of the river and waterfall can be heard in the silence there, and the wind moves tree leaves with the reflection of sunlight and touches our faces.

The rocks which surround us from the both sides remind us the profession of the creator of the nature.

These beautiful scenes are not located in the abroad but in western Iran and it attracts the tourists.

Now we are in the way of Lorestan province to show you a place which is like a lost heaven.

The Iranian adventurers in the form of the adventurer manager team had an expedition to Shizer Canyon through an amazing and magical path.

Dr. Hossein Naseri, the innovator of the adventurer manager idea, appreciated the team by granting them a certificate of appreciation.

 The next adventuring program of the team is skydiving at 15000 feet at Ziba Kenar in Ordibehesht.

Profile
Full Name
Email Or phone number
Secure Code

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top