باشگاه پرسپوليس به قطب شمال مى رود!

نوزدهم ارديبهشت ١٣٩٦، كادر مديريت، دست اندركاران و بازيكنان قهرمان ليگ برتر ايران در ضيافت ناهار، ميهمان برانكو ايوانكوويچ، سرمربى مقتدر تيم پرسپوليس بودند.

در اين مراسم كه با شادمانى مضاعف پيروزى شب قبل تيم پرسپوليس در مقابل تيم الوحده امارات همراه بود، اتفاقى خاص كه در تاريخ ايران سابقه نداشته ، رقم خورد.

دكتر طاهرى، مدير عامل باشگاه پرسپوليس، برانكو ايوانكوويچ، محمد پنجعلى و محمود خردبين، پرچم پرسپوليس كه به طور اختصاصى براى احتزاز در قطب شمال تهيه شده بود را به دكتر حسين ناصرى، مبتكر دانش جديد مديريت جهان، "مدير ماجراجو" اعطا نمودند.

پرچم قهرمان ليگ برتر ايران، در ماه سپتامبر ٢٠١٧ براى اولين بار در تاريخ، در قطب شمال برافراشته خواهد شد.

در اين سفر، مديران برتر از كشورهاى مختلف براى اولين بار در جهان در كنفرانس  و كارگاه هاى مديريتى، تكنيك هاى موثر و كاربردى "مدير ماجراجو" را آموزش ديده و در كارگاه هاى تغذيه روح در سرزمين يخ هاى قطب شمال به بازيابى ذهن خود ميپردازند.

اين اتفاق بزرگ به عنوان اولين بيزينس كنفرانس دنيا در قطب شمال، در كتاب ركوردهاى گينس ثبت خواهد شد.

در اين رويداد، علاوه بر پرچم تيم پرسپوليس، پرچم تيم منچستر يونايتد نيز به عنوان نمايندگان فوتبال جهان در قطب شمال، به احتزاز در خواهد آمد.

دكتر حسين ناصرى در اين مراسم به فعاليت هايى در حوزه مسئوليت هاى اجتماعى و محيط زيست از جمله گرم شدن كره زمين، ذوب شدن يخ هاى قطبى، كمبود آب و... در اين سفر، اشاره نمودند.Persepolis Football Club Goes to the North Pole!

 

The flag of Persepolis Football Club is going to be raised in the North Pole for the first time in the world.

 

The management team, authorities and the football players of Persepolis (Iranian Premier League) were the guests of Branko Ivankovic, the football manager of Persepolis, for the lunch party on May 9,2017.

A kind of wonderful ev,ent happened in the winner party which was the celebration of beating Al Wahda Football team on May 8, 2017.

Dr. Taheri (the chairman), Branko Ivankovic, Mohammad Panjali, and Mahmoud Khordbin granted the flag of Persepolis F.C. to Dr. Naseri (the innovator of the adventurer manager idea) to take the flag to the North Pole.

The flag of Iranian Premier League will be taken to the North Pole on September 2017.

The managers from all around the world are going to attend the management workshop and conference with the influential techniques of the adventurer manager in the mentioned business tour, and also they participate in the spiritual nutrition workshops and recover their minds in the North Pole.

It is remarkable to note that the first business conference in the North Pole is going to be recorded in the Guinness World Records.

In addition to the flag of Persepolis team, the flag of Manchester United team will be raised in the North Pole as the representative of international football team.

Dr. Hossein Naseri will do some social responsibility and environment preservation activities including global warming, melting glaciers, water crisis, etc. in the North Pole as well.

 Profile
Full Name
Email Or phone number
Secure Code

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top