7 گام جهت برنامه ریزی ارتباطاتی صحیح

7 گام جهت برنامه ریزی ارتباطاتی صحیح7 گام جهت برنامه ریزی ارتباطاتی صحیح


بهره مندی از برنامه ریزی ارتباطاتی صحیح موجب می شود که کارآفرینان پیام خود را در خصوص پروژه های انتخابی به درستی انتقال دهند.

می توان اظهار داشت که 7 گام مهم ذیل تاثیر ویژه ای بر برنامه ریزی ارتباطاتی صحیح تجار می گذارد.با آقای تبلیغات همراه باشید.

1- درک صحیح از محیط اطراف پروژه

پروژه انتخابی در محیطی ایزوله شکل نخواهد گرفت، از این رو محیط اطراف پروژه و درک صحیح آن امری بسیار حیاطی است. می توان اظهار داشت که شرکت های بزرگ می بایست که به بروز رسانی شرح وضعیت موجود بپردازند و همچنین به برنامه ریزی مدیریتی پروژه ها نیز اهمیت دهند. فرهنگ غالب بر شرکت و اطلاعات مورد نیاز جهت احترام به فرهنگ کارکنان به هنگام انجام پروژه تاثیر شگرفی بر برنامه ریزی ارتباطاتی می گذارد. علاوه بر این، شناخت کارکنان و نحوه صحیح ایجاد ارتباطات با آنها نیز جزو یکی از تاثیرگذارترین عوامل موثر بر برنامه ریزی ارتباطاتی است.

2- شناخت سهامداران

تحلیل و همچنین اعمال کنترل توسط سهامداران شریک در پروژه ها امری ضروری است. از این رو، بررسی نحوه ایجاد ارتباطات با آنان و برنامه ریزی دقیق جهت انجام امر مذکور می بایست که در اولویت کارهای تجار باشند.

3- هدف گذاری

تفکر درباره دست آوردهای کسبی از طریق ارتباطات می بایست که در مراحل اولیه انجام پروژه صورت گیرد. افزایش آگاهی در خصوص پروژه، ارائه اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری، اطلاع رسانی افراد از نحوه انجام پروژه و دریافت حمایت، از اهداف مهم برنامه ریزی می باشند.با آقای تبلیغات همراه باشید.

4- تعریف پروژه

شرح اهداف و استراتژی های انتخابی در خصوص پروژه ها و هدف کلی ارتباطات از مقوله های مهم دخیل در تعریف پروژه می باشند. از این رو، جهت معطوف ساختن توجهات به ارتباطات و همچنین فواید انجام پروژه، تعریف پروژه می بایست که صورت گرفته و در آرشیو مسئولان قرار گیرد.

5- تهیه لیستی در مخاطبان

·        اعضای تیم پروژه

·        مشتریان و مصرف کنندگان

·        سازمانهای مربوطه

·        سازمان های تبلیغاتی

·        آموزش دهندگان

·        دولت های محلی

·        صنایع مربوطه

·        رسانه ها

افراد مذکور بالا می بایست که در نحوه انجام پروژه دخیل باشند و شناسایی آنها کمک زیادی به انجام صحیح برنامه ریزی ارتباطاتی می نماید.

6- خلق برنامه

در این مرحله، آگاهی لازم جهت ایجاد ارتباطات و همچنین اطلاعات لازم در خصوص افراد دخیل در پروژه کسب گشته است. از این رو، خلق برنامه ای در خصوص فعالیت هایی که پیام مرتبط با پروژه را انتقال می دهند باید صورت گیرد و جهت ارائه برنامه ها جلسات و سخنرانی هایی باید توسط مسئولان پروژه برگزار گردند.

7- ارزیابی نتیجه نهایی

برنامه می بایست که دارای متد ارزیابی نتایج باشد. از این رو، ارزیابی می تواند در قالب فرم های ذیل باشد.

1- گزارش ماهانه پروژه در حال انجام

2- گزارش واحدها و ارائه آنها در جلسات

3- جلسات توجیهی برگزار شده توسط مدیر عامل و سرپرست واحد

4- خلاصه گزارش نهایی در آخر سال

ارائه برنامه ارتباطاتی نوشتاری امری بسیار دشوار است. از این رو، به مدت 2 یا 3 روز به طول می انجامد ولی باعث پیش روی روند کار، کسب رضایت مدیر عامل و انجام صحیح الویت بندی های کاری می گردد.

در نتیجه، با استفاده از توصیه های فوق، تجار قادر به برنامه ریزی ارتباطاتی صحیح می گردند که در آن دست آوردهای کسب گشته از طریق ایجاد ارتباطات سازمانی، روش های به تحقق رساندن اهداف پروژه، اطلاعات مرتبط با مخاطبان پروژه و همچنین نحوه ارزیابی پروژه ها قید گشته است.

تهیه و جمع آوری واحد دیتای سمین

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top