مدیریت تعارض

ایجاد تعارض ها در تمامی مراحل زندگی در محل کار و خانه طبیعی هستند. اما بسیار مقوله بزرگ و پیچیده ای بوده و دارای منشا های متعددی می باشند. تعارض ها هنگامی اتفاق می افتند که افراد یا گروه ها آنچه را که احتیاج داشته یا می خواهند را ندارند و به دنبال علایق شخصی خودشان هستند.

گاهی اوقات افراد بدون آگاهی از نیاز، وارد عمل می شوند. در موارد دیگر با اطلاع از آنچه می خواهندوارد عمل می شوند تا به هدف خود دست پیدا کنند. اما بهتر است تعارض ها در مراحل اولیه شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند.

مفهوم تعارض بحث برانگیز می باشد. روانشناسان و جامعه شناسان به آن معانی مختلفی داده اند. می توان تعارض را روندی نامید که ادراک موجب از بین رفتن وضعیت هماهنگی و پایداری در جهانی وابسته می گردد.

مشخصات تعارض:

-         تعارض یک روند می باشد:

تعارض در لایه های مختلفی رخ می دهد. همیشه اولین لایه سوء تفاهم است و لایه های دیگر تفاوت در ارزش ها، دیدگاه ها، علایق و تفاوت های میان فردی می باشد. از دلایل دیگری که تعارض یک روند نامیده می شود این است که با مخالفت یا دریافت تاثیر منفی از طرف مقابل آغاز شده و با رقابت، همکاری، توافق یا ممانعت پایان می گیرد.

 

-         تعارض بدیهی و اجتناب ناپذیر است:

تعارض همه جا وجود دارد زیرا هیچ دو انسانی یکسان نیستند و ممکن است تفاوت های شخصی با یکدیگر داشته باشند. ممکن است این تفاوت ها بخاطر تفاوت در ارزش ها باشد در غیر این صورت موجب تعارض می گردد. با اینکه تعارض ها غیر قابل اجتناب می باشند اما می توان آنها را کاهش داد و یا از بین برد. البته این تعارض ها همیشه هم منفی نیستند برای مثال در یک تیم همیشه روندی وجود دارد که طی آن، با استفاده از تعارض ها عملکرد خود را بهبود می بخشند.

 

-         تعارض بخش نرمالی از زندگیست:

افراد، گروه ها و سازمان ها نیازهای نامحدود و ارزش های متفاوتی دارند اما منابع محدودند. بنابراین ناهم سازی ها موجب بروز تعارض ها می گردد. تعارض مشکل نیست بلکه مسائلی هستند که برنامه ریزی ضعیفی داشته اند.


نظریه مدیریت تعارض:

مدیریت تعارض قانونی است که می گوید الزاما همه ی تعارض ها حل نمی شود. اما یادگیری چگونگی مدیریت این تعارض ها می تواند مفید باشد و میزان پیامد های ناکارآمد را کاهش دهد. جهت مدیریت تعارض باید از مهارت های مرتبط با آن مانند آگاهی از انواع تعارض ها، مهارت های نحوه برخورد هنگام وقوع تعارض ها و مهارت ایجاد ساختاری برای مدیریت تعارض در محیط می باشد.تمامی اعضای هر سازمانی می بایست توانایی کنترل و رساندن تعارض ایجاد شده به حداقل میزان خود را داشته باشند، قبل از اینکه تعارض ایجاد شده مشکل ساز شود.هدف از این مدیریت کاهش اثرات تعارض تا سطوح مشخصی می باشد.  پنج سطح ایجاد تعارض عبارتند از:


  • سطح درون فردی: این تعارض در درون فرد رخ می دهد و زمانی ایجاد می شود که فرد در جهت رسیدن به هدف  خود با موانعی روبرو گردد.
  • سطح بین فردی: این تعارض میان دو یا چند نفر رخ می دهد که دارای ارزش ها، خواسته ها و دیدگاه های متفاوتی  هستند.
  • سطح درون گروهی : این تعارض میان برخی از  اعضاء گروه یا تمامی آنها رخ می دهد که در صورت مدیریت صحیح آن، می  تواند بر اثربخشی گروه تاثیر بگذارد.
  • سطح بین گروهی : این  تعارض میان گروه های مختلف رخ می دهد و زمانی شاهد آن هستیم که هر گروه سعی در  نشان دادن برتری خود نسبت به دیگر گروه داشته باشد.
  • سطح درون سازمانی: این تعارض میان بخش ها و یا کارکنان سطوح مختلف درون یک سازمان رخ می دهد و زمانی  ایجاد می شود که هر بخش بدون توجه به اهداف بقیه بخش ها در صدد تحقق اهداف خود می باشد.

منبع : http://www.yourarticlelibrary.com
Profile
Full Name
Email Or phone number
Secure Code

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top