ایده های پولساز از کجا می آیند

واقعا ایده ها از کجا نشات می گیرد؟ در قدم نخست، خود و خانواده تان را فراموش نکنید. بررسی نیازهای اطرافیان تان و ارائه راه حل برای برطرف کردن آن ها ،خود می تواند دریچه ای برای شکل گیری ایده های جدید باشد. نیاز های آنها در خرید وسایل روزمره و یا نبود امکاناتی برای رفاه و آسایش بیشتر همگی در زمره فشارهای ذهنی برای شکل گیری ایده نقش دارد.

ثروتی که در پشت ایده جاخوش کرده ، تنها با تلنگری خود را پدیدار می کند. هراس از تمسخر و یا عدم اعتماد به نفس کافی برای رسیدن به موفقیت می تواند از جمله عواملی برای مطرح نکردن ایده ها باشد. چرا که همه افراد نگرش و دید فرد کارآفرین نسبت به موضوع و همچنین انگیزه او را برای شکل  گیری ایده ناب و تبدیل آن به عمل را ندارند.

درقدم دوم ، اطرافتان را جستجو کنید و همیشه بدنبال ثبت ایده هایتان باشید. اگر در مترو یا محلی نشسته اید و ناگهان با دیدن فردی که مشکل جسمی و حرکتی دارد، برای رفاه هر چه بیشتر او فکری به ذهنتان خطور کرد، نخست آن را روی کاغذ آورده و یا در تلفن همراه تان ثبت کنید. ثبت ایده ، فکر را در هیاهوی ذهن متمرکز تر کرده و در نهایت قدم های شما را برای عملی کردن ایده محکم ترمی  شود. هرگز نباید نقش ایده ها را در کارآفرینی های نو و در پی آن ایجاد اشتغال و خلق ثروت نادیده گرفت. ایده را سریعا باید به مرحله اجرایی رساند. این بیان در تضاد با برنامه ریزی و تحقیق کافی در مورد شروع کسب و کار مورد نظر نیست. کلمه سریعا، بدان معناست که اتلاف وقت باعث از بین رفتن انرژی اولیه و از دست دادن ایده می شود.

چه بسا فردی سریعتر از ما آن را به غالب عمل تبدیل کرده و زودتر از ما قله موفقیت را فتح کند. همچنین ممکن است در این میان ذهن ما امنیت فعلی را چه از لحاظ شغلی و چه از لحاظ مالی در اولویت بداند و در برابر راه نو وریسک پذیری های آن مقاومت کرده و ما را منصرف نماید. ایده ها به قدری حائز اهمیت اند که در تمام دنیا مراکزی برای خرید ایده ها احداث شده است. زیرا ممکن است فرد ایده پرداز به هر دلیلی مانند نداشتن سرمایه لازم و عدم امکان اجرای آن بدنبال واگذاری ایده خود باشد. در این مرکز ایده پردازان و کسانی که بدنبال ایده هستند به همدیگر معرفی شده تا ایده مورد نظر عملی گردد. بنابراین افراد خلاق حتی از ایده های خود، کسب درآمد می کنند.

اعتماد به نفس، خودباوری و داشتن ایده  های مناسب، رمز اصلی برای رسیدن به ثروت و کارآفرین برتر بودن است. در پایان متذکر می شویم، صرف داشتن ایده های ناب هرگز تولید ثروت نمی  کند و اجرایی شدن آن، تضمین پیروزی در این مسیر است.

منبع : آفتاب


ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top