تکنیک درخت حافظه و مزایان بکارگیری آن


بخاطر آوردن اطلاعات نوعی مهارت به حساب می آید که با تمرین بهبود پیدا می کند. این تکنیک یکی از بهترین روش های یادداشت برداری است، چرا که  با ترسیم کلمات، اطلاعات بیشتر در حافظه می ماند. به طور کل در این تکنیک، خلاصه اطلاعات به شکل شاخه ای و درختی نوشته می شود و مطالب جدید با بخاطر آوردن شاخه های اصلی و با نظم کامل در ذهن خواننده پدیدار می گردند. می توان اظهار داشت که یادداشت برداری شاخه ای مطالب موجب فعال سازی قسمت های مختلف مغز می گردد و یادآوری مطالب خوانده شده را سهولت می بخشد.

این تکنیک به گونه ای عمل می کند که با یادداشت نکته های کوتاه و اصلی بر روی کاغذ، مطالب راحت تر به حافظه سپرده می شوند و در نهایت با یادآوری آنها، بخش اعظمی از اطلاعات مرتبط بخاطر می آیند. نکته حائز اهمیت آن است که با بکارگیری این تکنیک شکل درخت حافظه در ذهن می ماند و ترتیب و محل جای گیری کلمات مهم نیز از خاطر نمی روند.

درکل می توان اظهار داشت که تکنیک مذکور نه تنها در یادداشت برداری و تنظیم مطالب مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه می توان از آن در خلاصه نویسی و بررسی مجدد اطلاعات استفاده نمود.


مزایای بکارگیری تکنیک درخت حافظه

درخت حافظه یکی از تاثیرگذارترین شیوه های یادداشت برداری از کتب، جلسات، سخنرانی ها می باشد. مزایای بکارگیری تکنیک مذکور عبارتند از:

  • موجب سازماندهی مطالب می گردد.

 سازماندهی اطلاعات یکی از عوامل موثر بر تقویت حافظه است. فرمت درخت حافظه به گونه ای است که اطلاعات دسته بندی شده بر روی کاغذ نوشته می شود و اطلاعات اصلی و فرعی از یکدیگر تفکیک می گردند .به طور کل می توان اظهار داشت که هر چه مطالب بهتر سازماندهی شوند، راحت تر به خاطر خواهند آمد.

 

  •  مثال:

 

 

  • موجب فعال سازی هر دو نیمکره مغز و یادگیری کامل می گردد.

تکنیک درخت حافظه هر دو نیمکره مغز خواننده را در فرآیند یادداشت برداری فعال می سازد. به عبارت دیگر، به هنگام یادداشت کردن مطالب، نیمکره چپ فعال می شود. هر چند که الگوی ویژه هر درخت حافظه به گونه ای است که نمایش تصویری مطالب در ذهن شکل می گیرد. در نتیجه، یادگیری نهایی و یادآوری آن بهبود شگرفی پیدا می کند.


  • موجب انعطاف پذیری بیشتری در نحوه اضافه نمودن مطالب جدید می شود.

در شیوه یادداشت برداریoutline  خوانندگان به میزان کافی توانایی اضافه نمودن مطالب جدید را ندارند، چرا که انعطاف پذیری روش مذکور نسبتا کم می باشد. هر قدر هم که اطلاعات سازماندهی شده باشند، به هنگام اضافه نمودن اطلاعات جدید خوانندگان مجبور به یادداشت آنها در گوشه و یا کناره کاغذ می گردند و این موضوع موجب کاهش یادگیری و تمرکز می شود. تکنیک درخت حافظه انعطاف پذیری بیشتری در ساختار مطالب دارد، زیرا که فرم و شکل ظاهری آن کاملاً پتانسیل اضافه نمودن مطالب جدید را دارد و افراد تنها با اضافه نمودن شاخه جدید به تنه مربوطه، می توانند با نظم کامل، مطالب را یادداشت نمایند.


نکات مهمی که در استفاده از تکنیک درخت حافظه توصیه می گردند عبارتند از :

  1. جهت تفکیک سازی مطالب مختلف، استفاده از رنگ های متفاوت توصیه می شود، چرا که تصویر آن در ذهن خواننده واضح تر می ماند.
  2. استفاده از نشانه ها و یا حتی رسم های کوچک، در صورت لزوم، موجب می شود که کلمات سریع تر به ذهن خواننده خطور کند.
  3. منظم و مرتب نویسی، بسیار مهم است و یادداشت برداری با خط خوش ضروری است.
  4. از ذکر جزئیات اضافی خودداری کنید و تنها کلمات کلیدی را یادداشت کنید.


جمع آوری و ترجمه : واحد دیتای سمین
Profile
Full Name
Email Or phone number
Secure Code

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top