چگونه بدون حالت تدافعی بازخورد شغلی خود را دریافت کنیم؟


روند کلی دریافت بازخورد می تواند شرایط ناخوشایندی را ایجاد نماید. ممکن است احساس کنید مورد انتقاد یا حتی مورد حمله قرار گرفته اید. در این شرایط عکس العمل طبیعی شما این است که حالت تدافعی به خود گرفته یا آنها را انکار کنید و یا حتی هردوکار را انجام دهید.

اینکار درست نیست زیرا بازخوردها اغلب اطلاعات مفیدی را در بر داشته و به ما کمک می کنند که نه تنها خودمان را اصلاح کنیم بلکه موجب ارتقاء و افزایش حقوق نیز می گردد. خوشبختانه برای افراد حساس نیز راهکارهایی وجود دارد که به طور مثبت این بازخوردها را دریافت کنند.

با آقای تبلیغات همراه باشید.

 

1.       آمادگی محیطی

 

چندبار برای شما اتفاق افتاده که هنگام شنیدن بازخورد در خود احساس عصبانیت و تنش کرده اید؟ این یک عکس العمل طبیعی می باشد. اما این وضعیت کمکی به دریافت بازخورد مثبت نمی کند. بنابراین هنگام ارائه بازخورد سعی کنید محیطی آرام و مناسب را ایجاد کرده و زمان مناسبی بازخورد خود رامنتقل نمایید.

 


2.      آمادگی ذهنی

 

علاوه بر آماده سازی محیط ی بایست از نظر ذهنی نیز آمادگی ایجاد کنید. راهی برای برقراری آرامش و حفظ خونسردی بیابید و تمرکزتان بر این موضوع باشد که میخواهید بازخورد مثبتی دریافت کنید. در ابتدا ممکن است پذیرفتن بازخوردهای دریافتی سخت باشد اما آنها کمک می کنند که پس از ارزیابی انجام شده، کدام بخش ها قابل اصلاح، ارتقاء و بهبود یافتن می باشند.

 


3.     گوش دهید

 

خوب و هوشیار گوش کردن به بازخوردها کمی دشوار می باشد. درحالیکه اگر با دقت به بازخوردهایی که دریافت می کنید گوش فرا داده و در صورت نیاز به توضیح بیشتر سوالاتی بپرسید.

 

 بازخورد شغلی


4.     تایید کنید

 

هنگامی که بازخورد ارائه شده و مثال هایی نیز در اختیارتان قرار گرفت، گام بعدی که کمی بحرانی می باشد پذیرفتن و تایید این بازخوردها می باشد. زیرا اکثرا ما تمایل داریم چیزهایی را بشنویم که دوست داریم. میتوانید با تکرار آنچه از بازخوردها دریافت کرده اید میتوانید این تمایل روانی را کنترل کنید.

 


5.     تشکر نمایید

 

چه باور داشته باشید چه نه، ارائه بازخورد برای فردی که این بازخورد را منتقل می کند تجربه بسیار دشواری می باشد. بنابراین هرگاه از شخصی بازخوردی دریافت کردید، می بایست بهخاطر این اطلاعات از او تشکر کنید.


 بازخورد شغلی


6.      عمل کنید

 

پس از ارزیابی خود، متوجه می شوید بازخوردی که دریافت کرده اید موثر بوده و می توانید برنامه ای را برای عملکردی جدید آماده کنید. البته باید در نظر داشته باشید که به خوبی و هوشمندانه برنامه ریزی نمایید به طوریکه اهداف و عملکردتان مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقعی و محدود به زمان مشخصی باشد. به قول یکی از نویسندگان در زمینه کسب و کار" بازخورد، صبحانه موفقیت می باشد." بازخورد شغلی

 منبع: https://www.callcentrehelper.com/


 کانال تلگرام :  https://telegram.me/english_article

Profile
Full Name
Email Or phone number
Secure Code

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top