تیم کاری موفق و ویژگی بارز آن

تیم کاری موفق و ویژگی بارز آن

مشکلات تجاری در عصر امروز آنقدر پیچیده اند که به سادگی و تلاش تنها یک فرد حل نمی گردند. تیم کاری موفق و کوشا نسبت به فردی که نخبه است کارآیی بیشتری دارد. از این رو، مدیران باید به این مسئله واقف باشند که ارزش تیم کاری کوشا در شرکت بیشتر از فردی نخبه و باهوش است.

روش های ذیل شما را در تشکیل تیم کاری کوشا یاری می سازد، با آقای تبلیغات همراه باشید:


1- گوش فرادادن و توجه مستمر

زمانی که با دیگر افراد تیم در حال مکالمه و صحبت هستید، با دقت گوش دهید و از نکاتی که نمی دانید یادداشت بردارید، چرا که این کار باعث می شود که هم گروهی هایتان حس خوبی بگیرند و مطالب بیشتری را با شما درمیان بگذارند.

در کل زمانی که در جلسه ای شرکت می کنید، سعی کنید با دقت به طرف مقابل گوش دهید و به خوبی نشان دهید که به صحبتها اهمیت می دهید.


2- ارائه بازخورد و دریافت آن

کارگروهی نیازمند ارتباطات است. این ارتباط می بایست که به صورت مستمر و ادامه دار انجام گیرد.

می توانید با برقراری ارتباطات دوستانه با هم گروهی های خود و بیان کردن خسته نباشید عالی بود موجب دلگرمی هم تیمی هایتان شوید و بازدهی گروه را افزایش دهید.

برخی اوقات باید به گونه ای برخورد کنید که هم تیمی هایتان ناراحت نشوند، ولی منظور خود را برسانید. برای مثال، زمانی که می دانید فردی به خوبی وظایف اش را انجام نمی دهد آن را دوستانه مطرح کنید تا تنش به وجود نیاید. هم گروهی ها باید این موضوع را بپذیرند که طاقت انتقاد شدن را داشته باشند و از هیچ انتقادی ناراحت نشوند.


3- ارزش قائل شدن برای همکاری های تیمی

زمانی که در گروهی به انجام فعالیتی می پردازید، نباید که تنها خود را مهم بشمارید و همیشه موفقیت ها را نتیجه تلاش ها و همکاری ها و گروهی بدانید. تیم کاری موفق همیشه با همکاری اعضای تیم شکل می گیرد و اعضای تیم با کمک یکدیگر مشکلی را شناسایی می کنند و در حل آن می کوشند.

می توان اظهار نمود، زمانی که افراد در یک گروه با یکدیگر همکاری دارند، اعتماد و احترام را در آن رعایت می کنند و همگی به دنبال کسب یک هدف واحد می باشند، فعالیت ها راحت تر انجام می شوند. این منبع کارآمد یعنی همان روحیه تیم کاری موجب برطرف گشتن موانع و کشف فرصتهای جدید می شود.

فواید ذیل به هنگام شرکت در فعالیت های تیمی کسب می گردند.

1- برطرف سازی راحت تر و بهتر مشکلات

2- تولید بیشتر و کسب دستاوردهای بهتر

3- استفاده بهینه از منابع موجود

به علاوه نکات ذیل، نشانگر اهمیت تیم کاری است.

1- هنگامی که افراد در تیمی مشغول کارند، از روابط اجتماعی لذت می برند.

2- همکاری موجب رشد و فراگیری علم می شود.

3- برخوردار بودن از هدفی واحد موجب به وجود آمدن حس تعلق و هدفدار بودن می شود.


ویژگی های بارز تیم

تیم های کوشا و فعال دارای ویژگی های مشترک بسیارند. همگی اعضا دارای هدفی مشترکند و تا زمانی که آن را به پایان نرسانند دست ازکار نمی کشند.

اعضای گروه برای یکدیگر اهمیت قائلند، نسبت به تاثیرات مثبت و یا مخرب افکار و رفتار خود آگاهند و یکدیگر را محترم می شمارند. نسبت به احتیاجات دیگر اعضای تیم حساسند و در یاری رساندن می کوشند.


خلوص نیت و صداقت

هرچه افراد مشتاق تر باشند که احساسات خود را بیان کنند و صادق تر باشند، بدگمانی کمتری پیش می آید. زمانی که اعضای گروه به یکدیگر اعتماد دارند، راحت تر می توانند کارهای حساس را به انجام برسانند.


پذیرش پروژه ها

اگر خود بتوانیم پروژه ها انتخاب کنیم، حس بهتری پیدا می کنیم ولی می توان گفت که این امرغیر منطقی است. از این رو، اعضای تیم زمانی که همگی به انتخاب پروژه ای می پردازند، آن را راحتترمی پذیرند و انگیزه بیشتری در انجام آن دارند، چرا که فشار کمتری به آنها وارد می شود.


اهداف پذیرفته شده

گروه نیازمند هدف، مسیر و مقصد است، چرا که هدف توسط اعضای گروه به خوبی درک می شود و راحت تر دستاوردهایشان را کسب می کنند. از این رو، مدیران می بایست که پروژه ها را به تیم ها بسپارند و آن را به گونه ای توضیح دهند که به خوبی درک و پذیرفته شود.


پیشرفت و نتایج ارزیابی

کار تیمی نیازمند اعضایی است که نتیجه گرا هستند و نه پروسه گرا.هدف اعضای گروه می بایست که رسیدن به هدف نهایی و کسب دستاوردهای بیشتر باشد( تحت نظر سرپرست گروه). به علاوه، شناخت واضح و استراتژی های کارآمد تاثیر بسیاری دارد.


اعتماد مشترک

در یک گروه موفق، اعضای تیم باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند و به هنگام ظهور تنش ها خود را کنترل کرده و در جهت حل آن بکوشند.اعتماد لازمه ی شکل گیری هر گروهی است.

در نهایت، گروه ها تنها با همکاری و تلاش های لازم به دستاورد نهایی خود دست می یابند.

تهیه و ترجمه واحد دیتای هلدینگ سمین

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top